Opublikowano Dodaj komentarz

Czy pozycja RO w JPK_V7 jest konieczna?

RO w JPK_V7

Dzisiaj omówimy dość ciekawe zagadnienie związane z nowelizacją przepisów podatkowych i wycofaniem obowiązkowych wcześniej deklaracji VAT 7 i VAT 7K. Od października wystarczy przesyłać odpowiedni plik JPK, w którym zawierają się wszystkie wcześniejsze informacje. Niestety, mimo iż wiadomo było już wcześniej, że taka zmiana nastąpi – wiele firm nie przystosowało się do niej. Czy można spodziewać się ustępstw?

JPK_V7 – co obejmuje?

JPK_V7 jest połączeniem deklaracji VAT-7, ewidencji zakupów i sprzedaży z dotychczasowym plikiem JPK. Informacje zawarte w dokumencie można podzielić na trzy grupy:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży,
  • pozycje z dotychczasowych deklaracji VAT,
  • dodatkowe dane analityczne (w tym kody GTU).

Musi się w nim także znaleźć pozycja RO, która obejmuje dokument zbiorczy z informacjami dotyczącymi sprzedaży towarów i usług osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Powstaje on na podstawie dokumentów wystawianych przez kasę fiskalną. Czy taka pozycja jest zawsze obowiązkowa w firmach, które taką sprzedaż prowadzą?

Zmiana sposobu ewidencjonowania – czy jest możliwa?

O interpretację indywidualną wystąpiła pewna firma, której system księgowy uniemożliwia proste przestawienie się na nowy tryb wysyłania deklaracji. Klient otrzymuje w pierwszej kolejności fakturę za nabyty towar, a następnie jest ona ewidencjonowana na kasie fiskalnej. O ile paragony są magazynowane i przechowywane, jest to jak najbardziej prawidłowe stanowisko. Schody jednak zaczynają się przy konieczności rozliczania się z Urzędem Skarbowym. System informatyczny przedsiębiorstwa nie tworzy pliku JPK_V7 na bazie ewidencji kasy fiskalnej, a na podstawie sporządzonych faktur. Choć są to te same informacje, te same kwoty i te same daty, to jednak sposób ewidencjonowania jest zdecydowanie inny. Co ciekawe – rozwiązanie przedstawione przez firmę umożliwia także pełną kontrolę urzędową, a nawet jest bardziej szczegółowe. Podatnik uznał, że w takim przypadku możliwe jest zamienne stosowanie obu sposobów ewidencjonowania. Niestety, nie miał racji.

Jaka jest procedura?

Wszystko z powodu Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Według ustawy sprzedaż zarejestrowana na kasie fiskalnej musi zostać uwzględniona w ewidencji na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych sporządzanych za pomocą urządzenia fiskalnego. Wypełnianie pozycji RO, która jest podsumowaniem miesięcznym sprzedaży ewidencjonowanej na kasie, jest obligatoryjne. Nie ma możliwości innego przedstawiania z powodu konieczności prawidłowego ujmowania faktur do paragonów w systemie. Jak to działa? Załóżmy, że osoba fizyczna dokona zakupu towaru w listopadzie 2020, ale po fakturę zgłosi się dopiero w grudniu 2020. Ma do tego pełne prawo. Transakcja będzie więc wykazana dwukrotnie – raz zbiorczo w rubryce RO w listopadzie i raz – w grudniu – jako pozycja oznaczona FP (faktura). Takie rozróżnienie sprawi, że wartość sprzedaży nie wzrośnie, a tym samym nie zostanie naliczony podwójny podatek. Unikniemy w ten sposób także korekty pliku JPK. Niestety, dla przedsiębiorcy występującego o interpretację indywidualną, musi on ujmować zsumowaną sprzedaż na podstawie ewidencji kasy fiskalnej.

Utrata zwolnienia z kasy fiskalnej

Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 października wywołują wiele emocji i powodują sporo pytań. Staramy się na bieżąco odpowiadać na najpilniejsze zagadnienia. Pamiętajmy jednak, by w razie wątpliwości zawsze prosić o interpretację indywidualną.

 

Dodaj komentarz