Opublikowano Dodaj komentarz

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej a wieczorne przelewy – co zrobić?

Wszyscy uwielbiamy zakupy przez Internet. Można bez wychodzenia z domu kupić niemal dowolny towar lub usługę, by otrzymać je w ciągu ok. 2 dni roboczych pod wskazany adres. Nieco więcej problemów się pojawia, kiedy staniesz po drugiej stronie barykady. Jest 22:00, chcesz iść spać, a tu przychodzi powiadomienie o otrzymanym przelewie. I co teraz? Iść spać czy odpalać kasę fiskalną? Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej a wieczorne przelewy – co zrobić?

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej a wieczorne przelewy

Nazwaliśmy to wieczornymi przelewami, ale chodzi o wszystkie wpłaty, które docierają na konto sprzedawcy po zakończeniu jego dnia pracy, niezależnie od tego, która jest godzina. Liczne wątpliwości sprawiły, że o objaśnienie podatkowe wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pytanie dotyczyło sytuacji, kiedy przelew został zaksięgowany na koncie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy (zarówno dla przedsiębiorcy jak i w ogóle). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących w § 6 jasno wskazuje, że paragon powinien zostać wystawiony nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności. W przypadku zapłaty na konto bankowe jest to rozumiane jako „uznanie na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, nie później niż z chwilą jej dokonania (red. sprzedaży)”.

Jak to rozumieć w praktyce?

Można wyszczególnić dwie sytuacje, w których:

  • dokonanie przelewu, uznanie przelewu i wysyłka towaru mają miejsce w tym samym miesiącu,
  • uznanie przelewu i wysyłka towaru mają miejsce w różnych miesiącach.

W pierwszym przypadku wystawienie paragonu może mieć miejsce maksymalnie w dniu wysyłki towaru. W drugim – w ostatnim dniu miesiąca, w którym uznano przelew. Co jednak w takim razie z hasłem „niezwłocznie”, o którym mówi ustawa? Wskazane wyżej terminy są maksymalnymi. Problem zapewne dotyczy także zbliżających się Wszystkich Świętych, gdzie 1 listopada jest dniem niepracującym i wypada w poniedziałek, w nowym miesiącu. Taka sytuacja może budzić wątpliwości. Otrzymując przelew przykładowo 30 października – w sobotę – czy musimy w niedzielę uruchamiać kasę fiskalną, by zaewidencjonować przelew?

Wyjaśnienie Ministra Finansów

Minister Finansów wyjaśnił definicję „niezwłocznie” jako najwcześniejszy realny termin dokonania wydruku paragonu fiskalnego. W tym przypadku jest to pierwszy dzień prowadzenia działalności gospodarczej po otrzymaniu wpłaty. Nie działa to jednak w przypadku przełomu miesiąca. Według objaśnienia:

Jeśli wpłata ma miejsce na przełomie miesiąca, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której wpłaty  nie  pokrywałyby  się  z  miesiącem  powstania  obowiązku  podatkowego,  podatnik  powinien  dokonać  prawidłowego  rozliczenia  sprzedaży  z  tej  wpłaty  za  miesiąc,  w  którym  ta  płatność  miała  miejsce  (miesiąc  powstania  obowiązku  podatkowego)  pomniejszając  o  te  wartości  dane  wynikające  z  raportu  okresowego  za  miesiąc,  w  którym  podatnik  pozyskał informację o dokonanej wpłacie.

ewidencjonowanie na kasie fiskalnej a wieczorne przelewy

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią objaśnienia, która dostępna jest tutaj. Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz