Opublikowano Dodaj komentarz

Kasa fiskalna a drukarka fiskalna – różnice i podobieństwa

kasa fiskalna a drukarka fiskalna drukarka-fiskalna-thermal-hd-online-posnet

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i oferujące swoje usługi konsumentom prywatnym doskonale znają pojęcie kasy rejestrującej. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyne urządzenie fiskalne, z którego można korzystać. Jest jeszcze drukarka fiskalna. Czym się różnią? Kasa fiskalna a drukarka fiskalna – krótko przedstawimy różnice i podobieństwa.

Drukarka fiskalna – co to jest?

Drukarka fiskalna jako urządzenie rejestrujące nie posiada rozległego opisu w polskim prawie. Jest wymieniona w § 4 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Ustawa została wprawdzie uchylona, ale definicja w niej zawarta jest jak najbardziej aktualna. Wynika z niej, że kasy rejestrujące ze względu na mechanizm działania dzieli się na:

  • kasy autonomiczne, czyli kasy ze wbudowaną bazą danych o towarach i usługach, które nie wymagają programu aplikacyjnego do obsługi kasy;
  • drukarki fiskalne – kasy sterowane za pomocą komputera, które nie posiadają swojej bazy produktowej, a jedynie algorytm weryfikujący stawki podatku.

Innymi słowy, drukarka fiskalna do swojego działania potrzebuje komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Kasa fiskalna jest z kolei samowystarczalna.

kasa fiskalna a drukarka fiskalna drukarka-fiskalna-elzab-mera-f-online-lan-2100
Drukarka Fiskalna Elzab Mera

Co potrafi drukarka fiskalna?

We wspomnianym rozporządzeniu, w § 41 rozwinięty jest opis drukarki fiskalnej, który wskazuje na jej główne funkcjonalności. Są to:

  • weryfikacja wprowadzonych nazw towarów lub usług pod kątem unikalności,
  • uniemożliwienie usunięcia stawek podatku przypisanych do danych towarów i usług,
  • uniemożliwienie sprzedaży towaru w przypadku zaniżenia stawki podatkowej.

Oznacza to, że mimo stosowania zewnętrznego oprogramowania komputerowego, niemożliwe jest dokonanie sprzedaży, która stanowiłaby naruszenie prawa podatkowego, choć sam program do sprzedaży może na to pozwolić. Kasa fiskalna jednak, ponieważ baza towarowa jest w niej zamknięta, sprawdza i weryfikuje od razu poprawność wprowadzonych danych. Ewentualny błąd zostanie więc wykryty dużo wcześniej – już w trakcie programowania, a nie dopiero przy wystawianiu paragonu.

Kasa fiskalna a drukarka fiskalna – czy wystawiony paragon jest taki sam?

Ustawa VAT nakłada obowiązek posiadania kasy rejestrującej w przypadku prowadzenia sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz ewidencjonowania transakcji za jej pomocą. Z tym obowiązkiem ściśle powiązana jest konieczność wystawiania paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną sprzedaż. Paragon fiskalny to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży wyemitowany przez kasę lub drukarkę na rzecz nabywcy. Nowością jest, że może on mieć formę papierową lub elektroniczną. Schemat jest jednak dokładnie opisany w przepisach prawa, niezależnie od urządzenia, które fizycznie paragon wydrukowało.

Drukarka-Fiskalna-Novitus-delio-prime-e
Drukarka fiskalna Novitus Delio Prime E

Kasa fiskalna a drukarka fiskalna – podobieństwa i różnice

Kasa fiskalna ma wewnętrzną pamięć przeznaczoną na zapis bazy danych towarów i usług, które świadczy korzystający z niej przedsiębiorca. Drukarka fiskalna wyposażona jest jedynie w algorytm weryfikujący przypisanie stawek podatku do nazw danych towarów i usług oraz posiada pamięć umożliwiającą działanie tego programu. Większość elementów konstrukcyjnych obu tych urządzeń jest taka sama. Oba także łączą się z Internetem, spełniając najnowsze obowiązki podatkowe. Na rynku są dostępne i kasy fiskalne online, jak i drukarki fiskalne online.

Wady i zalety obu rozwiązań

Drukarka fiskalna jako urządzenie sprzężone z komputerem za pomocą odpowiedniego oprogramowania pozwala na łatwiejsze i sprawniejsze kontrolowanie oraz wprowadzanie pewnych zmian. Pozwala na natychmiastowy podgląd stanów magazynowych, zmiany cen czy wprowadzenia rabatów. Paragony wystawiane są w systemie komputerowym, co przekłada się na ułatwienie księgowania i kontrolę stanów magazynowych. Dodatkowo dzięki wcześniej wspomnianemu już programowi weryfikacyjnemu znacznie zmniejsza się ryzyko przyjęcia nieodpowiedniej stawki podatku, co przekłada się bezpośrednio na mniejsze ryzyko kontroli z Urzędu Skarbowego. Trzeba także być świadomym, że całościowy koszt systemu ewidencjonowania sprzedaży będzie w przypadku drukarek sporo wyższy, choć samo urządzenie często jest nieco tańsze. Niezbędny jest jednak zakup systemu POS.

kasa fiskalna a drukarka fiskalna

Kasa i drukarka fiskalna należą do grupy urządzeń rejestrujących, co sprawia, że posiadają wiele cech wspólnych. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wraz z różniącą je ceną idą również różne możliwości z zakresu sprawnego i efektywnego księgowania. Kasa z pewnością będzie lepszym rozwiązaniem przy niewielkich punktach usługowo-handlowych. W przypadku dużych sklepów, restauracji czy hoteli system sprzedaży połączony z drukarką fiskalną będzie przynosił więcej korzyści.

Dodaj komentarz