Opublikowano Dodaj komentarz

Kasa fiskalna a zwolnienie z VAT – wszystko, co musisz wiedzieć

Kasa fiskalna a zwolnienie z VAT

Jednym z podstawowych narzędzi pracy w przypadku prowadzenia sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest kasa rejestrująca. Podstawowym celem posiadania takiej kasy jest emisja paragonów fiskalnych będących potwierdzeniem zawarcia transakcji sprzedaży. Przyglądając się takiemu dokumentowi, możemy na nim wyczytać wartość towarów netto oraz należny podatek VAT. Są jednak przypadki, w których można dokonywać sprzedaży bez VAT-u. Kasa fiskalna a zwolnienie z VAT – co trzeba o tym wiedzieć?

Kasa fiskalna a zwolnienie z VAT – dla najmniejszych przedsiębiorców

W polskim prawie występują przesłanki pozwalające na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z obowiązku odprowadzania podatku VAT od sprzedanych towarów i usług. Jedno z tych zwolnień umożliwia również wystawienie paragonu bez uwzględnionej na niej kwoty należnego podatku. Czynni płatnicy podatku VAT mają nałożony na siebie obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych. Oprócz tych podatników obowiązek wystawienia paragonów mają również przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku płacenia podatku VAT ze względu na niską sprzedaż. Aktualnie jest to sprzedaż netto w wysokości 200 tysięcy złotych w poprzednim roku rozliczeniowym.

Limit zwolnienia z kasy niższy niż limit zwolnienia z VAT

Co do zasady paragon ma dokumentować sprzedaż opodatkowaną, jednak limit, od którego sprzedaż musi być ewidencjonowana, jest znacznie niższy – wynosi on jedynie 20 tysięcy w danym roku podatkowym. Oznacza to, że podatnik zwolniony z VAT musi zainstalować kasę fiskalną po przekroczeniu tego progu. Taka sprzedaż zafiskalizowana na kasie jest zwolniona z podatku VAT i oznaczona odpowiednią stawką zw.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

W przepisach wyróżniamy również zwolnienie przedmiotowe z VAT-u, ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów i usług. Dotyczy ono usług:

  • medycznych,
  • finansowych,
  • edukacyjnych.

Warto zauważyć, że chociażby w przypadku usług medycznych, świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów czy doradztwa podatkowego obowiązek stosowania kasy fiskalnej online istnieje już od pierwszej transakcji, choć są one zwolnione z podatku VAT.

Co w przypadku zwolnienia z VAT, ale błędnego zaewidencjonowania podatku?

Czasem może się zdarzyć, że na paragonie błędnie wykazano kwotę podatku należnego, choć sprzedaż powinna być zwolniona z VAT. W takim wypadku należy taką transakcję wprowadzić do ewidencji korekt, gdzie należy wskazać prawidłową wartość sprzedaży oraz wartość podatku naliczonego. Nie ma także obowiązku zapłacenia tego podatku, gdyż według prawa – ten podatek nigdy nie powinien był zostać naliczony. To cenna informacja, szczególnie że omyłki mogą zdarzać się nie tylko z winy właściciela placówki handlowo-usługowej, ale także z winy serwisu kas fiskalnych.

kasa fiskalna a zwolnienie z vat

Nie należy mylić zwolnienia z VAT ze zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Wielu podatników błędnie jest przekonanych, że zwolnienie podmiotowe z VAT-u jednocześnie umożliwia zastosowanie zwolnienia z kasy. Może się tak zdarzyć, jednak są to całkowicie dwa różne mechanizmy i należy je rozpatrywać całkowicie osobno.

Dodaj komentarz