Opublikowano Dodaj komentarz

Kiedy zwolnienie przedmiotowe nie chroni przed koniecznością ewidencjonowania na kasie

zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej

Choć wydawałoby się, że zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych są stosunkowo jasne, to jednak okazuje się, że nie zawsze tak jest. Jednym z dość często stosowanych uprawnień jest zwolnienie przedmiotowe ze względu na charakter prowadzonej działalności. Kiedy jednak nie możemy się powołać na ten przepis, mimo iż świadczymy usługi, które teoretycznie uprawniają nas do nieewidencjonowania transakcji na kasie?

Zwolnienie przedmiotowe ze względu na konkretne usługi

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w §3 ust. 1 pkt 3 mówi o tym, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowych przedsiębiorców, którzy dokonują dostawy towarów i usług wymienionych w załączniku do tego Rozporządzenia – pod warunkiem, że procentowy udział tych czynności w obrocie jest wyższy niż 80%. Prawo do zwolnienia jest ustalane na podstawie poprzedniego roku podatkowego. W niniejszym załączniku znajdziemy takie usługi, jak:

  • chów i hodowla zwierząt,
  • dostawa energii elektrycznej,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • zbieranie odpadów,
  • transport lądowy pasażerski.

Pozycja 4 tego załącznika wskazuje na przedsiębiorstwa o PKWiU 37, które zajmują się dokładnie: „usługami związanymi z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych”. Na tej też podstawie pewna firma wystąpiła o indywidualną interpretację dotyczącą możliwości zaprzestania ewidencjonowania swoich transakcji na kasie fiskalnej.

Sytuacja zastana w firmie

Przedsiębiorstwo, o którym mowa to spółka komunalna, która zajmuje się właśnie odprowadzaniem ścieków. Dodatkowo wykonuje także różne prace ogólnobudowlane czy sprzedaje mieszkańcom materiały budowlane. Wskazuje jednak na to, że dodatkowe czynności stanowią mniej niż 20% obrotu firmy. Taki stan rzeczy ma miejsce przynajmniej od 2015 roku, jednak spółka dopiero teraz postanowiła wykorzystać prawo do zwolnienia przedmiotowego ze stosowania kasy fiskalnej. Obecnie każda transakcja jest dokumentowana podwójnie: za pomocą paragonu z kasy i faktury indywidualnej na odbiorcę. Przedsiębiorstwo nie widzi powodu, by dwukrotnie ewidencjonować każdy przychód i chce zakończyć korzystanie z urządzenia fiskalnego. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste.

Co mówi na ten temat Dyrektor KIS-u?

W interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 11 stycznia 2021 r., sygn.. 0114-KDIP1-3.4012.555.2020.3.JG przedstawiono jednak całkowicie odmienne stanowisko. Dyrektor zaprzeczył możliwości rezygnacji z kasy fiskalnej na podstawie par. 8 ust. 4 tego samego Rozporządzenia, o którym mówiliśmy wyżej. Przepis ten mówi, że zwolnienie przedmiotowe tego typu nie może być zastosowane w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. przestali spełniać warunki do zwolnień. Oznacza to, że w tym dniu – nieco ponad 2 lata temu – spółka przestała spełniać te warunki i na stałe już utraciła prawo stosowania zwolnienia. Mimo zachowania odpowiedniej proporcji obrotów i świadczenia usług wymienionych w załączniku, przedsiębiorstwo jest zmuszone korzystać z urządzenia do momentu zakończenia działalności.

zwolnienie przedmiotowe

Jak więc widać, ustawa przewiduje kilka kruczków, o których warto wiedzieć, jeśli chce się skorzystać ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych. Nie zawsze będzie nam ono przysługiwać, mimo dość oczywistych uprawnień. Widać więc, że zawsze warto zawnioskować o interpretację indywidualną, by rozwiać ewentualne wątpliwości i uniknąć sankcji czy kar.

Dodaj komentarz