Opublikowano Dodaj komentarz

Nowe Rozporządzenie o kasach fiskalnych dotyczące e-paragonów – co wiemy na tę chwilę?

e-paragony rozporządzenie

Ministerstwo Finansów pełną parą przygotowuje się do wdrożenia ustawy umożliwiającej zastąpienie paragonów drukowanych elektronicznymi. Rozporządzenie ma wejść w życie już 1 maja, a więc dosłownie za kilka tygodni. Obecnie został już ogłoszony jego projekt. Co w nim znajdziemy?

E-paragony – co funkcjonuje obecnie?

Przesyłanie e-paragonów jest już prawnie możliwe od 31 marca 2020 r. To właśnie wtedy w życie weszła Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. To właśnie ten dokument zmodyfikował ustawę o VAT i pozwolił sprzedawcy wystawić paragon fiskalny w postaci:

  • papierowej,
  • elektronicznej – za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

Niestety powstała w związku z tym luka w przepisach. Stare kasy fiskalne nie mają możliwości przesyłania paragonów elektronicznych. Stare warunki techniczne także nie precyzowały, w jaki sposób dokument miałby być wysyłany. Pojawiło się więc wiele pytań dotyczących kryteriów i warunków technicznych starszych urządzeń. Zgodnie z Rozporządzeniem z 2018 r. kasy fiskalne nie mają możliwości niedrukowania paragonu, choć teoretycznie według ustawy o VAT mogą tego nie robić.

Nowe Rozporządzenie – co zawiera?

Pierwszą, dość ważną różnicą jest zmiana definicji i dostosowanie ich do przeprowadzonych zmian w ustawie o VAT. W § 23 projektu Rozporządzenia czytamy także, że kasa fiskalna online może wystawiać paragony w postaci papierowej i elektronicznej lub tylko elektronicznej. Ten właśnie zapis jest najważniejszym, który sprawia, że nie będzie konieczności drukowania dokumentu, a wystarczy jego wysyłka. Uprawnia to także producentów kas do wdrożenia funkcjonalności pomijania drukowania paragonu, jeśli klient sobie tego zażyczy. Dodatkowo wprowadzono zapisy mówiące o zastosowaniu kryptografii, by całą transakcję uczynić jak najbardziej bezpieczną. Naturalnie wskazany jest także szablon paragonu fiskalnego oraz wymienione są wszelkie elementy, które na takim dokumencie muszą się znaleźć.

Większa swoboda dla użytkownika kasy

W § 30 z kolei dowiemy się, jaka ma być forma raportów fiskalnych. Użytkownik kasy fiskalnej online będzie miał pełną dowolność, czy chce ją przechowywać w postaci:

  • papierowej i elektronicznej,
  • tylko elektronicznej.

Nie będzie także obowiązku odgórnej deklaracji. Wybór będzie dokonywany każdorazowo. To dość duże ułatwienie dla przedsiębiorców, ale także oszczędność papieru i pieniędzy. Zmniejszy także niezbędną ilość miejsca, która jest potrzebna na składowanie całej dokumentacji. Natomiast § 39 wskazuje możliwość wysyłania paragonów i faktur za pomocą sieci telekomunikacyjnej bezpośrednio do nabywcy towaru lub usługi.

Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 maja 2021 roku. Zapowiada się bardzo duże ułatwienie zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już wkrótce będziemy cieszyć się brakiem papierowych paragonów zalegających w torebkach, szufladach czy torbach z zakupami.

Dodaj komentarz