Opublikowano Dodaj komentarz

Płatności na konto a rezygnacja z kasy fiskalnej – kiedy jest to możliwe?

Płatności na konto i rezygnacja z kasy

Coraz częściej wykorzystujemy płatności mobilne, internetowe, zbliżeniowe, natychmiastowe. Za otrzymane towary i wykonane usługi możemy zapłacić na wiele sposobów, nie tylko gotówką lub kartą płatniczą. Bez problemu możemy wykonać natychmiastowy przelew lub skorzystać z szybkiej płatności za pośrednictwem operatora. Jakie korzyści możemy czerpać z proponowania naszym klientom takiej formy zapłaty?

Kasa fiskalna – kiedy można z niej zrezygnować?

Obowiązek kupna kasy fiskalnej jest często odbierany przez przedsiębiorców za niepotrzebny i kosztowny obowiązek. Niewiele osób jednak wie, że w prosty sposób można uniknąć tej konieczności, a nawet zrezygnować ze stosowania urządzenia. Najprościej jest zastosować prawo do zwolnienia przedmiotowego ze względu właśnie na sposób płatności. Odpowiedni przepis znajdziemy w poz. 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. By uniknąć konieczności stosowania kasy fiskalnej, wystarczy, że przedsiębiorca:

  • otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u,
  • wynagrodzenie jest dokonywane na firmowy rachunek bankowy lub spółdzielczy,
  • ewidencje i dowody jasno wskazują, jakiej czynności dotyczyła płatność.

Dzięki temu, bardzo wiele firm może zrezygnować z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Niestety prawo do zastosowania tego zwolnienia nie mają firmy wymienione w § 4 niniejszego rozporządzenia.

Kto nie ma prawa zastosować zwolnienia?

W § 4 wymienionych jest kilkadziesiąt branż, które nie mogą skorzystać z żadnego zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W grupie tej znajdują się sprzedawcy m.in.:

  • gazu płynnego,
  • silników spalinowych i części do silników,
  • sprzętu radiowego i telewizyjnego,
  • wyrobów tytoniowych,
  • usług prawniczych, lekarskich, doradztwa podatkowego,
  • usług gastronomicznych.

Jedyną furtkę mają lekarze i prawnicy, którzy mogą zastosować wyżej wskazane zwolnienie, o ile całą usługę także wykonają z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Warto także pamiętać, że nawet stosując zwolnienie, wystarczy jedna transakcja niespełniająca kryterium, a urządzenie trzeba będzie uruchomić ponownie.

Rezygnacja z kasy fiskalnej – kiedy można?

Kiedy podejmiemy decyzję o stosowaniu jedynie metod płatności bezgotówkowych, z kasy fiskalnej możemy zrezygnować. Oczywiście konieczne jest zastosowanie całej procedury, która rozpoczyna się od sporządzenia raportu dobowego i miesięcznego. Następnie należy przy pomocy pracownika serwisu kas fiskalnych dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej i sporządzić raport w terminie 5 dni. Następnie należy złożyć wniosek od odpowiedniego Urzędu Skarbowego o wyrejestrowanie kasy fiskalnej. I już! Koniec z kasami fiskalnymi i dodatkowymi obowiązkami.

Musimy jednak być świadomi, że choć my zyskujemy, to nasi klienci już niekoniecznie. W wielu branżach możliwość zapłaty gotówką czy kartą płatniczą jest atrakcyjną i dobrze widzianą opcją. Bez niej możemy stracić część klientów. Warto się więc zastanowić, czy rezygnacja z kasy jest najlepszym rozwiązaniem w naszym biznesie. Istnieje duża szansa, że mała i mobilna kasa fiskalna będzie korzystniejsza niż jej brak.

Dodaj komentarz