Gestor nexo PRO – CRM i obsługa klienta (licencja na 1 stanowisko e-lic)

898.37  Netto / 1,105.00 zł brutto

Opis

Gestor nexo PRO to elastyczny program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo PRO Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując oraz usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe). Umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. 

Moduł Umowy z klientami pozwala gromadzić i przechowywać w jednym miejscu umowy zarówno ze swoimi klientami, jak i te dotyczące firmy (takie jak prąd, gaz, różnego rodzaju przeglądy). W ramach umów można zaplanować automatyczne, cykliczne wystawiane dokumentów oraz dodać przypomnienia w formie akcji automatycznych (np. o kończącej się umowie). 

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z programem sprzedaży Subiekt nexo, co umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników, promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy (tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki temu można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

 • przechowywanie oraz łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w programie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert oraz procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie oraz wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe oraz handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie oraz wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie oraz wykonywanie działań (faksów, listów, notatek, zadań, spotkań, telefonów, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie oraz wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych, zleceniach serwisowych oraz umowach z klientami;
 • dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
 • ewidencjonowanie oraz rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
 • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis oraz dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • oferty wielowariantowe;
 • dedykowany moduł do zarządzania umowami z klientami (elektroniczna ewidencja);
 • tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
 • zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment, zlecenia serwisowe, umowy z klientami);
 • wydruki własne;
 • raporty własne;
 • flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • definiowanie oddziałów;
 • definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
 • obsługa zamienników asortymentu;
 • biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników);
 • pełny ślad rewizyjny – szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie zmian dokonywanych na dokumentach oraz zleceniach serwisowych;
 • klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.

Opieka posprzedażowa InsERT nexo

Po zakupie licencji InsERT nexo otrzymasz dostęp do bezpłatnej 3-miesięcznej opieki posprzedażowej. Dzięki niej wdrożenie naszego oprogramowania w Twojej firmie stanie się jeszcze łatwiejsze. Opieka posprzedażowa obejmuje:

 • e-Abonament – funkcja ta zapewni Ci natychmiastowy dostęp do wszystkich aktualizacji, jakie pojawią się w czasie korzystania z usługi;
 • pakiet dodatkowych funkcji dostępnych wyłącznie w e-Abonamencie – m.in. pobieranie danych kontrahentów z GUS, pakiet e-commerce, aktualizacja kursów walut, e-Sprawozdania finansowe i wiele innych (pełna lista funkcjonalności);
 • teleKonsultant – w razie potrzeby skontaktuj się ze specjalistą Działu Pomocy Technicznej InsERT pod indywidualnie przypisanym numerem telefonu. Z tej usługi możesz korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00;
 • e-Archiwizacja – Masz do dyspozycji 10 GB przestrzeni dyskowej w chmurze, co pozwoli Ci bezpiecznie przechowywać istotne pliki bez obaw o awarię komputera czy brak miejsca na fizycznych nośnikach. Twórz zaszyfrowane kopie zapasowe ważnych danych z programów InsERT w oparciu o platformę Microsoft Azure.

Szczegółowy opis

Klienci

 • Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
 • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) – dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
 • Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
 • Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
 • Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
 • Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
 • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
 • Ewidencja zainteresowań klientów.
 • Indywidualne parametry wydruków  – można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
 • Indywidualne cenniki dla klientów.
 • Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.
 • Kojarzenie dokumentów – możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z działaniem.

Działania

 • Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
 • Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
 • Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
 • Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
 • Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
 • Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
 • Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
 • Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
 • Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
 • Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
 • Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
 • Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.
 • Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

Zasoby

 • Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.
 • Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
 • Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
 • Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).

Kalendarz

 • Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
 • Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
 • Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
 • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie

 • Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
 • Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby (np. kilka wariantów serwera firmowego różniących się podzespołami).
 • Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe. Możliwość tworzenia szablonów do opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach. Dostępne również opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
 • Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
 • Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
 • Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
 • Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
 • Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
 • Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
 • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
 • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
 • Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.
 • Wydruk progów cenowych w OE.
 • Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.
 • Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
 • Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.
 • Możliwość zbiorczej realizacji ofert w dokumenty handlowe.
 • Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych; możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem.
 • Możliwość utworzenia cennika na podstawie zapisanej oferty.
 • Kojarzenie dokumentów – możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z ofertą.

Zlecenia serwisowe

 • Specjalny moduł do zarządzania serwisem. Obsługa napraw i reklamacji.
 • Możliwość budowania własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Na każdym z etapów scenariusza możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie e-mail oraz SMS. Możliwość przypisania każdego z etapów do innego pracownika firmy.
 • Możliwość wygenerowania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do naprawy serwisowanego urządzenia i wystawianie dokumentów z tym asortymentem.
 • Obsługa usług materiałowych. Funkcjonalność dla posiadaczy nexo w wersji PRO.
 • Możliwość sprawdzania opłacalności danej naprawy i szacowanie zysku dla firmy.
 • Możliwość zaangażowania wielu osób w proces serwisowania urządzenia z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Wbudowane wydruki przyjęcia zlecenia serwisowego, potwierdzenie wydania naprawionego sprzętu.
 • Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
 • Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych.
 • Możliwość automatycznego przechodzenia kolejnych etapów zlecenia serwisowego.
 • Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych; akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego.
 • Możliwość wiązania faktur VAT zakupu ze zleceniami serwisowymi. Podczas wiązania użytkownik może zdecydować, czy chce przepisać asortyment z faktury VAT zakupu do zlecenia serwisowego.
 • Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.
 • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
 • Przenoszenie uwag na dokumenty.
 • Łatwe tworzenie powtarzalnych zleceń serwisowych w oparciu o szablony.
 • Obsługa przyjęć magazynowych w ramach zleceń serwisowych.
 • Kojarzenie dokumentów – możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów ze zleceniem serwisowym.
 • Możliwość wystawienia formularza internetowego dla swoich klientów celem zgłaszania zdalnie swoich usterek.
 • Możliwość śledzenia przez klientów za pomocą linku postępów naprawy w swoim zgłoszeniu.

Umowy z klientami (dostępne wyłącznie w wersji PRO)

 • Specjalny moduł do zarządzania umowami. Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu.
 • Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony, jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami.
 • Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony, można zdecydować co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony).
 • Umowy można aneksować i przedłużać.
 • Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy.
 • Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy.
 • Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy.
 • Możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów w ramach umowy. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS.
 • W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania).
 • Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy.
 • Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
 • Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie umów.
 • Raport Zaplanowane akcje, umożliwiający sprawdzenie wszystkich zaplanowanych akcji automatycznych dodanych w ramach umów z klientami.
 • Przenoszenie uwag na dokumenty.
 • Kojarzenie dokumentów – możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z umową z klientem.

Klient poczty

 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
 • Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym.
 • Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości.
 • Możliwość decydowania, co ma się dziać z wiadomościami wychodzącymi poza zakres synchronizacji (np. automatyczna zamiana na same nagłówki wiadomości).
 • Możliwość zaplanowania terminu, w którym ma być wysłana wiadomość pocztowa.
 • Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
 • Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
 • Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
 • Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
 • Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
 • Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
 • Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
 • Obsługa reguł wiadomości.
 • Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
 • Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
 • Bezpieczeństwo – m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.
 • Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
 • Obsługa IMAP Idle.
 • Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w: temacie; treści; nazwie: nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.
 • Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych.
 • Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących.
 • Zarządzanie usprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami).
 • Kojarzenie dokumentów – możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z wiadomością e-mail.

Raportowanie

 • Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
 • Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).
 • Możliwość definiowania własnych raportów.

Użytkownicy

 • Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
 • Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
 • Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment

 • Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
 • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Jednostki miary – przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
 • Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.
 • Obsługa zamienników.