Gratyfikant nexo PRO – Kadry i płace (licencja elektroniczna)

2 ,394.31  Netto / 2,945.00 zł brutto

Opis

Gratyfikant nexo PRO to program kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych oraz średnich firmach a także w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs oraz automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego programu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje oraz inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów, wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.

Gratyfikant nexo PRO zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr oraz płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie a także naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i PPK oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo PRO

 • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości program planowania oraz realizacji wynagrodzeń pracowników a także zleceniobiorców:
  – składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  – określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  – łatwe wprowadzanie zmian w programie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  – rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  – automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany oraz intuicyjny kreator;
  – analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  – duże możliwości konfiguracji wydruków list płac; 
 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (aneksy, umowy, zaświadczenia, świadectwo, oświadczenia, skierowania oraz inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu programów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
  – godziny przepracowane, nadgodziny dzienne oraz średniotygodniowe, godziny nocne;
  – urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  – ekwiwalenty za urlop; 
 • akordy, prowizje oraz potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych oraz zagranicznych;
 • drukowanie, naliczanie oraz wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • generowanie raportów zgłoszeniowych i z wpłatami do PPK;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z własnymi pracownikami, którzy za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca mogą mieć wgląd do swoich danych.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gratyfikanta – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis oraz dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne składniki płacowe, tzw. pluginy);
 • pola oraz słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy według własnych kryteriów;
 • definiowanie własnych raportów oraz wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. umów o pracę);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • rozszerzone możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane,  dostęp do ewidencji naliczeń, potrąceń, dowolne składniki płacowe oraz ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji;
 • rozszerzone możliwości składników definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca a także wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
 • wielopoziomowa struktura organizacyjna.

Szczegółowy opis

Ogólne

 • Strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie firmy:
  – informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników;
  – liczba zatrudnionych pracowników w podziale na różne rodzaje umów (na czas określony, nieokreślony, próbny);
  – informacja o kończących się umowach;
  – informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach;
  – podsumowanie wynagrodzeń w bieżącym miesiącu;
  – informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji);
  – ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu.
 • Wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.
 • System przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

Kadry

 • Rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi: badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe, nagrody i kary, historia zatrudnienia, członkowie rodziny, przychody i koszty autorskie z innych źródeł.
 • Biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych).
 • Ewidencja umów o pracę i umów cywilnoprawnych z aneksami.
 • Możliwość rozbudowy umów cywilnoprawnych o elementy właściwe umowom o pracę: składniki płacowe, dział, stanowisko, ewidencja absencji i inne.
 • Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w wyniku wykonywania operacji mogących wpływać na ten wymiar – na przykład po przedłużeniu umowy w ciągu roku.
 • Bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców.

Płace

 • Prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.
 • Trzy sposoby określania wartości składników:
  – kwota;
  – definicja (możliwość budowania wyrażeń z funkcji wbudowanych w programie – np. płaca minimalna, liczba dni absencji różnego rodzaju, liczba przepracowanych godzin nocnych oraz godzin nadliczbowych, wartość innego składnika płacowego, wartość pozostałych wynagrodzeń z zadanego okresu oraz wiele innych – a także własnych parametrów;
  – „składniki programowalne” (nieograniczone możliwość do zastosowania przez doświadczonego serwisanta/programistę).
 • Trzy poziomy określania wartości składników:
  – w słowniku składników (dla całej firmy);
  – w definicji listy płac (np. dla działu);
  – w umowie (dla konkretnego pracownika).
 • Rozbudowane możliwości parametryzacji składników (parametry obliczania wartości finalnej, wpływu na podatki i składki ZUS, wpłaty do PPK i wiele innych).
 • Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników.
 • Mechanizmy automatyzujące naliczanie wynagrodzeń: strona główna prezentująca stan realizacji planu wynagradzania pracowników, widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie, rozbudowany i intuicyjny kreator naliczania wynagrodzeń.
 • Analizator wypłaty prezentujący w zrozumiałej formie w jaki sposób zostały obliczone poszczególne kwoty (uwzględnia także zmiany wprowadzone przez użytkownika po naliczeniu wynagrodzenia.
 • Definiowanie wydruków typu lista płac (łatwe i zarazem dające duże możliwości konfiguracji).
 • Operacje kasowe oraz przelewy do wypłat dla pracowników oraz różnych instytucji (np. komornik, firma ubezpieczeniowa, związki zawodowe).

Karta pracy

 • Elastyczne planowanie czasu pracy.
 • Wiele systemów rozliczania czasu pracy.
 • Dowolne okresy rozliczeniowe.
 • Rejestrowanie faktycznego czasu pracy:
  – godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  – urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności.
 • Rejestrowanie i rozliczanie ekwiwalentów za urlop.
 • Delegacje krajowe i zagraniczne.
 • Ewidencja akordów (akordy liniowe i progresywne).
 • Ewidencja prowizji (prowizje liniowe i progresywne).
 • Ewidencja sporadycznych naliczeń i potrąceń.

Portal pracownika

 • Nowoczesny kanał komunikacji z własnymi pracownikami, którzy za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca mogą mieć wgląd do swoich danych (nie dotyczy pracowników firmy, których za pomocą Gratyfikanta nexo PRO rozlicza biuro rachunkowe).
 • Informacja o wynagrodzeniach.
 • Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość zgłoszenia urlopu.

Inne

 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
 • Możliwość ograniczania użytkownikom programu dostępu do danych kadrowych i płacowych poszczególnych pracowników.
 • Obsługa potrąceń komorniczych.
 • Deklaracje skarbowe (naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna PIT-2, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-40).
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS (współpraca z programem Płatnik).
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (zgłoszenia, wpłaty, eksport plików do instytucji finansowej).
 • Bankowość elektroniczna.