Opublikowano Dodaj komentarz

Kasy fiskalne online – jakie obowiązki mają podatnicy i serwisanci kas fiskalnych?

Kasy fiskalne online stały się faktem. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku jasno mówi, kto i kiedy powinien zacząć stosować nowy typ urządzeń. Zmiany dotyczą jednak nie tylko podatników, ale i serwisanci kas fiskalnych muszą je wziąć pod uwagę. Wiele czynności jest prostszych dla wszystkich. Prezentujemy obowiązki wynikające z nowej ustawy, o których musisz wiedzieć!

Kto może serwisować kasę fiskalną?

Każdy podatnik, który w swojej siedzibie ma kasę fiskalną, jest zobowiązany do jej regularnych przeglądów i dokonywania napraw serwisowych, ilekroć jest to niezbędne. Nie można jednak wybrać pierwszego lepszego technika „złotą rączkę”. Kasy fiskalne online muszą być serwisowane jedynie przez upoważnione do tego podmioty. Dodatkowo pamiętajmy, że nie wszyscy serwisanci kas fiskalnych mają uprawnienia do naprawiania i serwisowania każdego rodzaju kas. Jak zatem sprawdzić, czy dany podmiot może zająć się serwisem naszych urządzeń? Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił taki wykaz, który jest możliwy do obejrzenia pod tym linkiem.

kasa-fiskalna-fawag-lite-online-posnet

Jak zmienić swojego serwisanta?

Może zdarzyć się, że z jakiegoś powodu będziemy chcieli zmienić naszego serwisanta kas fiskalnych. Do przyczyn może należeć:

 • niezadowolenie z dotychczasowej pracy serwisanta,
 • lepsze warunki cenowe u nowego serwisanta,
 • przeprowadzenie miejsca prowadzenia działalności,
 • chęć konsolidacji usługi serwisowej – jeśli przykładowo posiadamy kasy fiskalne dwóch różnych producentów.

Do tej pory (do 30 czerwca 2019 roku) konieczne było uzyskanie zgody poprzedniej firmy serwisującej, z tym że nie mogła ona odmówić wydania takiego dokumentu. Ponieważ forma ta byłą wysoce nieefektywna i dostarczała jedynie niepotrzebnych obowiązków wszystkim stronom, ustalono, że uzyskanie zgody nie jest już wymagane. Wystarczy jedynie poinformować podmiot prowadzący dotychczas serwis naszych kas w terminie do 5 dni o przeprowadzeniu takiej zmiany. Nie musimy jednak powiadamiać Urzędu Skarbowego. Pamiętajmy, by przed dokonaniem zmiany upewnić się, że nowa firma widnieje w wykazie wspomnianym wyżej.

Serwisanci kas fiskalnych online – co znajduje się w ich obowiązkach?

Serwisanci kas fiskalnych online mają obowiązek wykonać wszystkie czynności, które doprowadzą do faktycznego i prawidłowego korzystania z urządzenia. Są to w szczególności:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem kasy fiskalnej,
 • terminowe wykonywanie przeglądów urządzenia,
 • sprawne wykonywanie czynności serwisowych,
 • pomoc i weryfikacja połączenia kasy z CRK.

Pamiętajmy, że każdy podatnik ma obowiązek dokonywać przeglądów urządzenia nie rzadziej niż co 2 lata. W momencie zawieszenia prowadzenia działalności, a tym samym i prowadzenia ewidencji sprzedaży, przedsiębiorca jest dodatkowo zobowiązany do wykonania takiego przeglądu przed odwieszeniem firmy. Tyczy się to również kas leasingowanych, dzierżawionych czy wynajmowanych przed dokonaniem ich fiskalizacji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem jednej lub dwóch z poniżej wymienionych kar:

 • kara finansowa w wysokości 300 złotych,
 • cofnięcie i konieczność zwrotu ulgi za zakup urządzenia.

Jak wygląda serwisowanie kas fiskalnych?

Serwis ma obowiązek dokonać przeglądu urządzenia w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia kasy do przeglądu. Czas ten uległ więc skróceniu w porównaniu do obowiązującego w czerwcu 2019 – wtedy było to 5 dni. Pamiętajmy o tym, podczas zgłaszania urządzenia do serwisu. Niedopilnowanie tego obowiązku zostanie bardzo szybko wykryte przez Urząd Skarbowy – serwisant każdego miesiąca wysyła wykaz wykonanych przeglądów do Urzędu. Po tym dokumencie bardzo łatwo dojść do tego, który przedsiębiorca nie dotrzymał tego terminu. Serwisant dodatkowo:

 • odnotowuje taki przegląd w książce kontrolnej kasy,
 • zapisuje dokonanie przeglądu w pamięci kasy fiskalnej online,
 • pozostawia przedsiębiorcy dokument z zaleceniami pokontrolnymi,
 • wystawia dokument potwierdzający dokonanie przeglądu.

Serwisanci kas fiskalnych

Nowa ustawa o kasach fiskalnych przyniosła więcej zmian, niż można by sądzić z początku. Pamiętajmy, że większość obowiązków pozostaje bez zmian, a ich terminy nawet pozostały skrócone. Warto więc tym bardziej zadbać o współpracę z renomowanym i rzetelnym serwisantem, który odciąży podatnika od niezbyt przyjemnego obowiązku pamiętania o wszelkich ważnych datach. Takimi właśnie serwisantami są firmy działające w kooperacji Polskie Kasy Fiskalne Online.

Dodaj komentarz