Opublikowano Dodaj komentarz

Sprzedaż laptopa osobie fizycznej – czy konieczna jest kasa fiskalna?

sprzedaż laptopa osobie fizycznej

Przedsiębiorcy dzielą się na tych, którzy muszą korzystać z kasy fiskalnej i na tych, którzy są z tego obowiązku zwolnieni. Szczęśliwi ci, którzy sprzedają towary i usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania na kasie. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, w których chciałoby się jednorazowo sprzedać towar, który w ogólności podlega ewidencjonowaniu. Przykładem jest chociażby sprzedaż laptopa osobie fizycznej.

Sprzedaż laptopa osobie fizycznej a kasa fiskalna

Warto na wstępie zauważyć, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniło się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza nowe brzmienie jednego z punktów ustawy. Chodzi dokładnie o § 4 ust. 1 pkt 1 lit. i. Wcześniej było to:

(…) sprzętu radiowego, telewizyjnego  i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90).

Dzisiaj jest to:

(…) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11).

Mowa oczywiście o produktach, w przypadku których niemożliwe jest zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Jak było wcześniej, a jak jest teraz?

Wcześniej komputery (w tym laptopy) nie znajdowały się na wyżej wspomnianej liście. Można więc było zastosować chociażby prawo do zwolnienia podmiotowego, które sprawia, że nie ma potrzeby zakupu kasy fiskalnej do kwoty obrotu rocznego sięgającego 20 tysięcy złotych. Teraz niestety jest to już niemożliwe. Każda taka sprzedaż laptopa osobie fizycznej wymaga zakupu kasy fiskalnej – niezależnie od tego, ile faktycznie dany sprzęt kosztuje. Innymi towarami, których sprzedaż wymaga bezwzględnego ewidencjonowania już od pierwszej transakcji, są:

  • gaz płynny,
  • części do silników,
  • wyroby z metali szlachetnych,
  • wyroby tytoniowe,
  • alkohol,
  • perfumy i wody toaletowe.

Pełna lista towarów i usług znajduje się w wyżej wspomnianym Rozporządzeniu.

Jak uniknąć zakupu kasy fiskalnej?

Sprzedaż laptopa osobie fizycznej wymaga zakupu kasy fiskalnej. Jest tylko jeden wyjątek od tej reguły. Jeśli transakcja przebiega między pracownikiem a pracodawcą, to przedsiębiorca nie musi tego faktu ewidencjonować za pomocą urządzenia fiskalnego. Wynika to z pozycji 34 załącznika do powyższego Rozporządzenia. Nawet dokonanie zapłaty na konto czy sprzedaż internetowa laptopa nie zwalnia z konieczności wystawienia paragonu.

sprzedaż laptopa osobie fizycznej

Jakie mamy na to rozwiązanie? Tylko sprzedawać sprzęt komputerowy innym firmom, które mogą przekazywać go dalej do odbiorców prywatnych. Jest to dość duże utrudnienie, szczególnie w czasie pandemii, gdzie chciałoby się odsprzedać nieużytkowane laptopy do nauki zdalnej. A tu klops – konieczny jest zakup kasy fiskalnej.

Dodaj komentarz