Opublikowano Dodaj komentarz

Ulga na zakup kasy fiskalnej po terminie – karta podatkowa

ulga na zakup kasy fiskalnej po terminie

Karta podatkowa jest dużym uproszczeniem dla części przedsiębiorców. Polega on na płaceniu pewnej określonej kwoty podatku, niezależnej od dochodów. Ta forma ma także kilka innych plusów, które przyspieszają i ułatwiają prowadzenie biznesu. Dotyczy to także zawieszania i odwieszania działalności gospodarczej, co ma bezpośredni wpływ na możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ulga na zakup kasy fiskalnej po terminie – karta podatkowa: co trzeba o tym wiedzieć?

Sytuacja z życia

O interpretację indywidualną wystąpiła pewna podatniczka, która prowadzi działalność hotelarską i gastronomiczną na zasadzie karty podatkowej. Jak wiadomo, od 1 stycznia 2021 roku była ona zobowiązana korzystać z kasy fiskalnej online. Urządzenie jednak zostało nabyte i zafiskalizowane dopiero w lutym. Nie zdążyła także, z powodów osobistych, poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego i poprosić o wydłużenie terminu. Jednakże, w tym okresie, panował ogólny lockdown branży i nie można było prowadzić wyżej wymienionych działalności. Okazuje się, że w tym przypadku – mimo opóźnienia – można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Wymiana kas fiskalnych online od 1 stycznia 2021 roku – dla kogo?

Z dniem 1 stycznia 2021 roku do wymiany swoich urządzeń fiskalnych na nowe zostali zobowiązani przedsiębiorcy:

  • prowadzący biznes gastronomiczny i placówki związane z wyżywieniem,
  • oferujący miejsca krótkotrwałego zameldowania,
  • sprzedający węgiel, brykiet, koks i paliwa podobne.

Istniały dwa rozwiązania, które umożliwiały odłożenie w czasie tego obowiązku. Pierwszym z nich było poproszenie naczelnika danego urzędu o taką możliwość. Drugim – zawieszenie działalności. Podatniczka nie skorzystała z żadnego z tych rozwiązań. Czy to znaczy, że utraciła prawo do skorzystania z ulgi na kasę? Nie!

Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej a COVID-19

Przypomnijmy, że do dnia 14 lutego 2021 roku trwało ustawowe zawieszenie działalności gastronomicznych i hotelarskich. Zgodnie z art. 57g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wprowadzenie w życie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń spowodowało „automatyczne” zawieszenie wyżej wymienionych działalności. Podatniczka natomiast zakupiła i zafiskalizowała swoją kasę fiskalną do dnia 12 lutego 2021 roku. Zmieściła się więc w terminie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności i może skorzystać z ulgi, która wynosi 90% wartości netto urządzenia, ale nie więcej niż 700 złotych. Takie stanowisko przedstawia interpretacja indywidualna z 11 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.92.2021.2.JM.

Dowiedz się więcej: Masz terminal płatniczy? Kara 5 tysięcy złotych za brak jej integracji to część Nowego Ładu!

ulga na zakup kasy fiskalnej po terminie Kasa Posnet Revo Online

Warto wiedzieć, że takie przepisy są stosowane jedynie dla karty podatkowej. Przy każdej innej formie opodatkowania ustawa covidowa nie powoduje automatycznego zawieszenia działalności gospodarczej. Trzeba to było zrobić samodzielnie, by móc zachować prawo do ulgi przy późniejszym zakupie kasy fiskalnej.

 

 

Dodaj komentarz