System Biletowy – EMAR

System biletowy jest przeznaczony dla firm przewozowych zarówno małych jak i dużych wykonujących przewozy pasażerskie w regularnej komunikacji międzymiastowej, podmiejskiej i miejskiej dla sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych w autobusach i punktach sprzedaży. System zapewnia przygotowanie za pomocą specjalizowanego oprogramowania komputerowego kompletnego rozkładu jazdy, różnorodnych cenników biletów oraz precyzyjnego rozliczenia sprzedaży i uzyskania różnorodnych zestawień sprzedaży. System pozwala na rozliczenie dopłat do ustawowych biletów ulgowych.

 

Zdjęcie – System Biletowy

 

System biletowy składa się z następujących składników:

 • Przenośne specjalizowane kasy rejestrujące (bileterki autobusowe) Emar-105 w wersji bez czytnika lub z czytnikiem biletów elektronicznych instalowane w autobusach na podstawie mocującej lub szufladzie na pieniądze.

 • Oprogramowanie systemu stanowi zainstalowany na komputerze typu PC lub laptopie program PP_Bilety (dedykowany dla małych i średnich firm przewozowych lub programy Przewozy pasażerskie i Kasa Konduktorska (dedykowane dla dużych firm przewozowych typu PKS lub MZK). W przypadku stosowania bileterek autobusowych do komputera podłączony jest programator kart kierowców pozwalający na wyminę informacji z bileterkami.
 • Oprogramowanie BiletMSQL (dedykowane małym i średnim firmom) lub DworzecSQL (dedykowany sprzedaży na dworcach) obsługujące stacjonarną sprzedaż imiennych biletów okresowych i miesięcznych oraz biletów jednorazowych za pomocą specjalizowanych biletowych drukarek fiskalnych Printo BUS.

 • System biletów elektronicznych tzw. EM-kart pasażera pozwalający na zapis na zbliżeniowych kartach pamięci typu mifare biletów miesięcznych, okresowych i wieloprzejazdowych poprzez specjalny programator w stacjonarnym punkcie sprzedaży oraz ich weryfikację (sprawdzenie ważności i rejestrację przejazdu) w autobusie za pomocą bileterki Emar-105 wyposażonej w czytnik biletów elektronicznych).

 • System biletów elektronicznych pozwala na zakup przez pasażera kolejnego imiennego biletu okresowego, miesięcznego lub wieloprzejazdowego w autobusie poprzez bileterkę Emar-105 z czytnikiem.
 • System kontroli biletów elektronicznych pozwalający na kontrolę biletów zapisanych na EM-kartach pasażera za pomocą zbliżeniowych czytników kontrolera CKM-100 programowanych i rozliczanych poprzez specjalny komputerowy program e-kontroler.


Oprogramowanie systemu

Program PP_Bilety
Program do kompleksowej obsługi systemu biletowego wykorzystującego specjalizowane kasy rejestrujące Emar-105 (bileterki autobusowe) oraz specjalizowane drukarki fiskalne Printo BUS (bileterki stacjonarne). Program opcjonalnie może być rozbudowany o inne moduły (np. tabliczki przystankowe, raporty kasowe, dodatkowe zestawienia sprzedaży, analizy utargów)

Program pozwala na:

 • przygotowanie rozkładu jazdy (nazwy przystanków, linie, kursy itp.)
 • przygotowanie wielu rodzajów cenników biletów (np. cenniki kilometrowe, tabelowe, strefowe, czasowe, biletów miesięcznych, bagażowe itp.)
 • przypisanie do kursów zdefiniowanych w programie ulg ustawowych
 • zdefiniowanie i przypisanie do kursów ulg handlowych (własnych)
 • zaprogramowanie poprzez specjalny programator przygotowanymi danymi kart pamięci kierowców do użycia w bileterkach autobusowych i przygotowanie danych do sprzedaży biletów miesięcznych, okresowych i jednorazowych w punktach stacjonarnych (np. punkt sprzedaży na dworcu) poprzez program BiletMSQL i drukarkę biletową Emar-Printo-bus
 • obsługę wymiany informacji związanej biletami elektronicznymi (tzw. EM-kartami) –dodatkowa opcja
 • rozliczenie sprzedaży biletów w autobusach i stacjonarnych punktach sprzedaży
 • przygotowanie licznych zestawień sprzedaży biletów
 • sporządzenie zbiorczego zestawienia dopłat do ustawowych biletów ulgowych

 

Program BiletMSQL lub DworzecSQL
Program do obsługi sprzedaży biletów w punktach stacjonarnych poprzez drukarki biletowe Emar Printo-bus.

Program pozwala na:

 • sprzedaż biletów jednorazowych
 • sprzedaż imiennych biletów miesięcznych i okresowych
 • inną sprzedaż towarów lub usług
 • przygotowanie różnych zestawień ze sprzedaży stacjonarnej
 • obsługę biletów elektronicznych (tzw. EM-kart pasażera)


Program E-kontroler

Program do obsługi czytnika kontrolera CKM-100 dla biletów elektronicznych (EM-kart pasażera).

Program pozwala na:

 • zaprogramowanie czytnika kontrolera rozkładem jazdy
 • sczytania danych kontroli biletów elektronicznych z czytnika SKM-100
 • analizę przeprowadzonych kontroli przez rewizorów

 

Składniki systemu

Dla sprzedaży biletów w autobusie i biletów miesięcznych

 • program PP-Bilety
 • programator kart kierowcy (programator 14)
 • bileterka autobusowa Emar-105 bez czytnika (do każdego autobusu)
 • podstawa mocująca lub szuflada (do każdego autobusu)
 • program BiletMSQL
 • drukarka biletowa Printo-bus
Dla sprzedaży tylko biletów miesięcznych
 • program PP-Bilety
 • program BiletMSQL
 • drukarka biletowa Printo BUS
Dla sprzedaży biletów tylko w autobusie
 • program PP_Bilety 
 • programator kart kierowcy (programator 14)
 • bileterka autobusowa Emar-105 bez czytnika (do każdego autobusu)
 • podstawa mocująca lub szuflada (do każdego autobusu)
Dla sprzedaży biletów w autobusie i biletów miesięcznych oraz elektronicznych (EM-karty pasażera)
 • program PP_Bilety z nakładką na EM-karty
 • programator kart kierowcy: programator 14
 • bileterka autobusowa Emar-105 z czytnikiem (do każdego autobusu)
 • podstawa mocująca lub szuflada (do każdego autobusu)
 • program BiletMSQL
 • drukarka biletowa Printo BUS
 • programator EM-kart
 • EM-karty funkcyjne (administratora i kasjera)
 • EM-karty pasażera
Dla kontroli biletów elektronicznych w autobusie można zastosować
 • czytnik kontrolera CKM-100 (dla wyposażenia każdego rewizora)
 • program e-kontoler