Opublikowano Dodaj komentarz

Kasy fiskalne online, a dalej konieczne są papierowe wydruki

Kasy fiskalne online papierowe wydruki

Kasy fiskalne online miały zrewolucjonizować polski biznes i wiele czynności uprościć. Miały uszczelnić system podatkowy i umożliwić szybszą i lepszą kontrolę przedsiębiorców. Czy w rzeczywistości tak jest, ciężko stwierdzić – miejmy nadzieję, że tak. Niestety przy okazji okazało się, że mimo wszechobecnej cyfryzacji dalej konieczne są papierowe wydruki. Po co? Ciężko stwierdzić…

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Ulga ta jest dużą pomocą dla przedsiębiorców, którzy są zmuszeni zakupić nowe urządzenie fiskalne. Stanowi nawet do 90% wartości netto urządzenia, ale maksymalnie 700 złotych. Rozliczana jest poprzez obniżenie należnego VAT-u lub w postaci bezpośredniego zwrotu pieniędzy na konto, jeśli odliczenie nie jest możliwe. Od 1 maja 2019 roku można się o nią starać tylko i wyłącznie na kasy fiskalne online. Starsze urządzenia z elektronicznym zapisem kopii, choć dalej mogą być sprzedawane i kupowane, nie mogą stanowić podstawy do przyznania ulgi. Jest to rozwiązanie, które promuje nowe kasy i zachęca do ich wybierania.

Podatnicy zwolnieni z VAT a ulga

Płatnicy podatku VAT, zwani potocznie VAT-owcami, mają dość prostą sytuację – prośbę o uznanie ulgi składają na deklaracji VAT-7 w odpowiedniej rubryce wskazując należną kwotę. Nieco trudniej jest u przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku od towarów i usług. Muszą oni wystosować wniosek do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego z prośbą o ulgę. Nie ma żadnego odgórnego wzoru, a wygląd dokumentu może być dowolny. Musi zawierać jednak takie elementy jak:

  • imię i nazwisko podatnika oraz NIP,
  • dane adresowe podatnika,
  • numer rachunku bankowego do zwrotu kwoty za kupioną kasę fiskalną.

Na wniosku musi się także znaleźć własnoręczny podpis przedsiębiorcy.

Czy papierowe załączniki są konieczne?

Do tego momentu nie mamy żadnych zastrzeżeń. Choć można by było wysłać także wniosek o ulgę za pomocą kanałów elektronicznych, to jednak papierowe wnioski dalej są dla wielu osób wygodniejsze i pewniejsze. Pojawia się jednak inna ciekawostka. Dokument główny powinien zawierać dwa załączniki:

  • dowód zakupu kasy fiskalnej,
  • papierową kopię miesięcznego raportu fiskalnego.

Ten raport fiskalny ma udowadniać fakt prowadzenia faktycznej ewidencji sprzedaży towarów i usług w miesiącu, po którym wnosimy o przyznanie ulgi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Ministerstwo Finansów otrzymuje informacje o wszystkich dokonanych transakcjach, sporządzonych raportach dobowych i miesięcznych. Wszystkie te dane znajdują się w tzw. CRK, a dostęp do nich mają urzędnicy. Po co więc drukować dodatkowy i niepotrzebny załącznik? Tego nie wiadomo.

Błąd zaprogramowania kasy fiskalnej

Urząd na rozpatrzenie wniosku ma 25 dni od momentu jego złożenia. Ponieważ możemy go złożyć dopiero w następnym miesiącu po zakupie kasy fiskalnej online, w rzeczywistości na zwrot wydanych pieniędzy musimy czekać około 2 miesięcy. Nie jest to więc zatrważająco długi czas, ale z pewnością mógłby być szybszy, gdyby nie zapewne konieczność ręcznego sprawdzenia dołączanego wydruku.

Dodaj komentarz