Opublikowano Dodaj komentarz

Wszystko o paragonach, cz. 1 – co musi zawierać paragon?

paragon bez nip w wyniku błędu

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia paragonów elektronicznych, stworzyliśmy krótki przewodnik właśnie po paragonach. Prowadzisz sprzedaż na kasie fiskalnej? Sprawdź, czy są Ci znajome wszystkie przepisy dotyczące tego niepozornego, ale jakże kłopotliwego dokumentu.

Paragon – co to jest?

Definicję paragonu znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Ustawa mówi, że jest to dokument fiskalny wyemitowany przez kasę dla nabywcy podczas sprzedaży. Potwierdza on jej dokonanie. Podobna nomenklatura widnieje we wszystkich innych dokumentach ustawodawczych. Co ważne, każdy paragon musi – pod rygorem nieważności – mieć nagłówek w centralnym miejscu o nazwie „Paragon fiskalny”. Jednak elementów obowiązkowych jest znacznie więcej, a są to:

 • nazwa podatnika łącznie z numerem NIP i adres prowadzenia sprzedaży,
 • numer kolejny wydruku,
 • dokładną datę i godzinę sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą jednoznacznie je zidentyfikować,
 • cenę jednostkową,
 • ilość i wartość sumaryczną towarów lub usług wraz z uwzględnieniem ewentualnych rabatów czy obniżek,
 • wartość sprzedaży brutto i wartość podatku,
 • oznaczenie waluty transakcyjnej,
 • kolejny numer paragonu,
 • numer kasy i oznaczenie kasjera,
 • logo fiskalne i unikatowy numer,
 • na życzenie klienta – numer NIP nabywcy.

O poprawność tych danych w dużym stopniu dbają producenci kas fiskalnych online. Urządzenie musi też spełniać szereg wymagań fizycznych, takich jak możliwość druku na odpowiedniej taśmie czy prawidłowa wielkość stosowanych znaków. Cały szablon paragonu i umiejscowienie informacji na nim również jest odgórnie narzucony.

Paragony nie są takie same dla wszystkich

Mimo iż odgórny szablon jest taki sam dla wszystkich przedsiębiorców, niektóre branże muszą zawrzeć na nim dodatkowe informacje. Mowa tu o działalności taksówkarskiej i przewożeniu pasażerów autobusami. Przykładowo w przypadku taksówek paragon musi zawierać także m.in.:

 • numer boczny taksówki,
 • długość przejechanej drogi,
 • dokładną datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kursu,
 • liczbę impulsów.

W przypadku autobusu jest to rodzaj biletu, numer kursu, nazwy przystanków i inne.

Paragon – stawki VAT

Najwięcej zmartwień zawsze budzi ustalanie stawek VAT. Oznaczane są one literami od A do G, a każdy towar i usługa muszą mieć przypisaną odpowiednią, procentową wartość:

 • A – 22% lub 23%,
 • B – 7% lub 8%,
 • C – 5%,
 • D – 0%,
 • E – zwolnienie z podatku,
 • F i G – pozostałe stawki, w tym zero techniczne.

Dokument fiskalny musi koniecznie rozgraniczać sprzedawane dobra na te kategorie, stąd właśnie znana wielu osobom tabelka na samym dole paragonu.

paragon

Paragon jest bardzo specyficznym dokumentem, który potwierdza zawarcie sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wszystkie kasy fiskalne drukują je w pewien narzucony odgórnie przez ustawodawcę sposób. Dlatego też warto zadbać, by urządzenie w naszej firmie należało do grupy renomowanych kas. Tylko dzięki temu mamy pewność, że spełniamy obowiązek względem Ministerstwa Finansów.

Dodaj komentarz