Opublikowano Dodaj komentarz

Zmiana rozporządzenia o zwolnieniu z kas fiskalnych – co się zmienia?

Zmiana rozporządzenia o zwolnieniu z kas fiskalnych

Niewiele osób wie, że obecna postać rozporządzenia dotycząca zwolnienia z kas fiskalnych może być stosowana jedynie do końca tego roku. W związku z tym pojawił się projekt zmieniający powyższy dokument według nowych wytycznych. Co się zmienia?

Zmiana rozporządzenia o zwolnieniu z kas fiskalnych

Całe szczęście nie zmienia się wiele dla osób, które prowadzą ewidencję sprzedaży na kasach fiskalnych. To dobra nowina dla wszystkich tych, którzy korzystają z prawa ze zwolnienia do końca 2021 roku, a więc przez czas wskazywany przez stare rozporządzenie. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co więc się zmienia? Wydźwięk niektórych branż. Z Nowym Rokiem przechodzimy na standaryzowane nazewnictwo branż według wytycznych Unii Europejskiej. Tam stosuje się nie PKWiU, a CN, które delikatnie odbiegają od naszych przyjętych standardów. Zmiany są bardziej kosmetyczne, a cały wydźwięk rozporządzenia pozostaje praktycznie bez zmian. W projekcie możemy zauważyć takie modyfikacje, jak zmiana sformułowania „silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów” na „silników do napędu pojazdów i motocykli”. W punkcie i) § 4. 1. pojawiają się także wymienione z nazwy komputery. Wcześniej mowa była jedynie o sprzęcie radiowym, telewizyjnym i telekomunikacyjnym. Są to jednak dość kosmetyczne zmiany i wynikają głównie z dopasowania starej nomenklatury do nowej.

PKWiU a CN – podobieństwa i różnice

PKWiU 2015 to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, która zawiera także przyjęte stawki podatku VAT. Każdy towar lub usługa oznaczone są pewnym kodem, który w pewnych przypadkach musi być wyszczególniany na fakturach. Ich znajomość jest ważna szczególnie wtedy, kiedy chcemy się starać o zwolnienie – na przykład ze stosowania kasy fiskalnej lub VAT. CN to skrót od Nomenklatury Scalonej (Combined Nomenclature) – odpowiednika PKWiU, ale stosowanego w całej Unii Europejskiej. Od 1 kwietnia 2020 roku powoli odchodzi się od rodzimego oznaczania towarów na rzecz nowego, unijnego. Dlatego też zmiana musiała wywrzeć wpływ na wyżej wyszczególnione rozporządzenie.

Co jeszcze się zmienia?

Projekt rozporządzenia uchyla także dwa, dość istotne paragrafy: § 6 i § 7. W pierwszym z nich czytamy, że podatnik ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej w obowiązujących terminach przy zastosowaniu jedynie 1/5 całkowitej liczby kas rejestrujących (zaokrąglając w górę). W każdym kolejnym miesiącu należało dokupować kolejne urządzenie. Paragraf 6 nie miał zastosowania do działalności zajmujących się sprzedażą towarów i usług wymienionych jako te, do których trzeba było stosować ewidencjonowanie już od pierwszej transakcji (wymienionych w § 4). Przepisy te działały jednak jedynie do 30 kwietnia 2019 roku. W naturalny więc sposób już wygasły i usunięcie ich jest dobrym posunięciem. Dodatkowo wprowadzono dwie zmiany doprecyzowujące przepisy – w poz. 46 oraz poz. 47. Zmiany te jednak w dalszym ciągu nie zmieniają interpretacji ogólnie przyjętych założeń prawa.

W dalszym ciągu w rozporządzeniu znajdują się zapisy o możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego ze względu na limit obrotu, jak i przedmiotowego – ze względu na sprzedawane towary i usługi. Co do zasady, osoby stosujące wcześniej prawo do zwolnienia, nie stracą go. Ci, którzy wcześniej musieli stosować kasy fiskalne już od pierwszej transakcji, dalej muszą to robić. Projekt rozporządzenia jest raczej neutralny dla obowiązujących już przepisów.

Dodaj komentarz